Privacyverklaring

Vereniging “Hart van Zutphen”, Centrum voor gezondheid en bewustzijn, gevestigd aan IJsselkade 8 7201 HB Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hartvanzutphen.nl  IJsselkade 8 7201 HB Zutphen – info AT hartvanzutphen DOT nl
Gerda Fledderus is de Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging. Zij is te bereiken via secretaris AT hartvanzutphen DOT nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De vereniging werkt alleen met de door cliënten verstrekte informatie. We maken geen gebruik van social media plugins. 
Deze e-mail adressen, telefoonnummers en eventuele postadressen, worden enkel gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en het persoonlijk verkeer tussen cliënt en de vereniging.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De vereniging verstrekt uitsluitend gegevens aan derden in overleg en met toestemming van cliënten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De vereniging gebruikt alleen technische cookies ten behoeve van de werking en beveiliging van de website.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt ten alle tijden de informatie die De vereniging van u heeft laten verwijderen door een e-mail te zenden naar secretaris AT hartvanzutphen DOT nl
De vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken reageren op u verzoek.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info AT aumra DOT nl

 

Hart van Zutphen

IJsselkade 8
Zutphen

info AT hartvanzutphen DOT nl